Enologia


W roku akademickim 2016/2017 Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum prowadzi zajęcia w ramach studiów podyplomowych z zakresu enologii. To już szósty rocznik kształconych przez nas enologów!

Wykłady, ćwiczenia i warsztaty prowadzone są przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz specjalistów z dziedziny enologii. W programie studiów tradycyjnie przewidziano zajęcia w uniwersyteckiej winnicy, które w minionych latach cieszyły się dużą popularnością.

„Studia podyplomowe z zakresu enologii stwarzają uczestnikom możliwość poznania i zgłębienia szerokiej tematyki związanej z problematyką wina. Od kilku lat obserwowany jest w Polsce znaczny rozwój branży winiarskiej, powiększa się liczba importerów wina, rośnie sprzedaż i spożycie wina. Mając na uwadze zarówno zdrowotne znaczenie wina, oraz coraz szersze, europejskie regulacje prawne, studia podyplomowe z zakresu enologii starają się uzupełnić lukę dydaktyczną dla wszystkich zainteresowanych tematem wina i pragnących głębiej poznać wszystkie jego aspekty.” (cytat za stroną internetową Wydziału Farmaceutycznego)

Program studiów obejmuje zagadnienia:

  • podstaw uprawy winorośli wraz z biologią winogron,
  • chemii wina,
  • technologii produkcji wina i winifikacji,
  • kulturowych aspektów wina,
  • zdrowotnych aspektów wina,
  • analizy sensorycznej wraz z elementami degustacji wina,
  • typologii wina,
  • regionów winiarskich,
  • regulacji prawnych w produkcji i dystrybucji wina.

Po więcej informacji zapraszamy na:

Kontakt:

Wydział Farmaceutyczny
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków

Telefon: (12) 620 58 20

Małgorzata Kozłowska

m.kozlowska@uj.edu.pl

Top