Kapituła


„In vino veritas” – „w winie prawda” – (łac.), Alkajos z Mityleny.

„Wino jest najpotężniejsze spośród napojów, najsmaczniejsze spośród lekarstw i najprzyjemniejsze spośród potraw” – Plutarch.

„Wino jest, co prawda, dla człowieka życiem, ale tylko wtedy, gdy z umiarem je pijesz. Cóż to za życie, kiedy nie ma wina, które dla radości człowieka zostało stworzone?” – Biblia, Syr 31:27.

„Kto winem się raczy, ten Boga zobaczy” – przysłowie cysterskie z XII wieku.

Truizmem jest stwierdzenie, że wino towarzyszyło ludzkiej cywilizacji od samego jej początku. Obserwowany w Polsce w ostatnich latach znaczny wzrost branży winiarskiej oraz spożycia wina, a także zainteresowania samą kulturą winiarską, stanowiący inspirację dla założenia uniwersyteckiej winnicy, doprowadził także do utworzenia Kapituły Wina Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kapituła Wina Uniwersytetu Jagiellońskiego zrzesza przedstawicieli świata nauki, polityki i mediów, zainteresowanych promowaniem kultury winiarskiej w Polsce.

W skład Kapituły Wina Uniwersytetu Jagiellońskiego wchodzą:

 • prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
 • prof. dr hab. Karol Musioł
 • prof. dr hab. Franciszek Ziejka
 • prof. dr hab. Jacek Popiel
 • prof. dr hab. Andrzej Mania
 • prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis
 • prof. dr hab. Piotr Laidler
 • prof. dr hab. Stanisław Kistryn
 • Ewa Pędracka-Kwaskowska
 • Teresa Kapcia
 • dr Tadeusz Skarbek
 • prof. dr hab. Zdzisław Mach
 • prof. dr hab. Stanisław Waltoś
 • prof. dr hab. Krzysztof Stopka
 • Agnieszka Wyrobek-Rousseau
 • Adam Kiszka
 • Marek Jarosz
 • prof. dr hab. Tadeusz Marek
 • Roman Myśliwiec
 • Wojciech Bosak

Spotkanie Kapituły Wina Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013

Spotkanie Kapituły Wina Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014

Top